Tele-Hå Radio TV

Kundsupport

031 - 10 03 20

Inga produkter tillagda!

Lägg en produkt i varukorgen så ser det lite roligare ut här ;)

Varukorg

0 kr

Prova Bose Sleepbuds i 30 dagar

----- OBS DENNA KAMPANJ GÄLLER KÖP GJORDA SENAST 31/1-19 -----

Sleepbuds-prova-paa

Villkor för Prova på-kampanjen

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH PROVA PÅ-KAMPANJEN
PROVA PÅ-KAMPANJ FÖR BOSE LJUDDÄMPANDE SLEEPBUDS (”KAMPANJEN”)
1 OKTOBER 2018 TILL 31 JANUARI 2019

Följande villkor hänvisar till websidan www.bosefreetrial.com som ägs av Bose Corporation.

Webbplatsen ägs och förvaltas av Bose Product B.V., Gorslaan 60 (1441 RG), Purmerend, Nederländerna, +31 (0) 299 39 01 11, med ett aktiekapital på 47 475 000 USD, registrerat hos industri- och handelskammaren Noordwest-Holland med nummer 36037901, momsregistreringsnummer NL 004301948 och adress B01 Gorslaan 60 (1441 RG), Purmerend, Nederländerna – (”Bose”) och dess ombud.

Läs noggrant igenom följande villkor som reglerar användningen av webbplatsen och Boses ”prova på-kampanj”.

Genom att besöka och använda den här webbplatsen och delta i kampanjen samtycker du uttryckligen till att vara bunden av följande villkor, däribland bestämmelserna som rör sekretess, och att följa alla lagar och förordningar som reglerar användning av den här webbplatsen och deltagande i den här kampanjen.

Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte besöka webbplatsen eller delta i denna kampanj.

Villkoren gäller för ”prova på-kampanjen” som anordnas av Bose Product B.V., Gorslaan 60 (1441 RG), Purmerend, Nederländerna (”Bose”).

Vem kan delta?

1. Kampanjen är öppen för deltagare som har fyllt 18 år. Kampanjen gäller inte för auktoriserade grossister, återförsäljare som säljer Bose-produkter, Boses eller Bose-dotterbolags anställda eller uppdragstagare eller deras familjer, Bose-ombud eller andra parter som medverkar i genomförandet eller administrationen av kampanjen (”deltagarna”).

Kampanjen

2. Prova på-kampanjen (”kampanjen”) är öppen för alla deltagare som bor i Sverige och har köpt nya Bose ljuddämpande sleepbuds (”kampanjprodukten”) mellan den 21 september 2018 och den 31 januari 2019 (”inköpsperioden”) från medverkande auktoriserade återförsäljare via deras auktoriserade försäljningsställen eller webbutiker (”medverkande auktoriserade återförsäljare”) (se listan över medverkande auktoriserade återförsäljare på www.bose.se). Kampanjen omfattar inte privat vidareförsäljning eller vidareförsäljning via onlineauktion.

3. Observera att kampanjen inte gäller om kampanjprodukten har köpts på Boses webbplats för e-handel (www.bose.se), i Boses egna butiker eller i samband med andra aktuella kampanjer.

Så här deltar du

4. Anspråket kan göras från och med den 1 oktober 2018.

5. Inköp av kampanjprodukt från medverkande auktoriserad återförsäljare enligt stycke 2.

6. Deltagare som vill returnera produkten och göra anspråk på återbetalning ska besöka www.bosefreetrial.com och fylla i ett formulär för anspråk på återbetalning (”anspråksformuläret”) och skicka det tillsammans med en kopia av inköpsbeviset.

7. Ett fullständigt ifyllt formulär för anspråk på återbetalning (tillsammans med inköpsbevis) måste mottas senast 30 dagar efter inköpsdatum. Detta innebär att sista anspråksdatum för ett köp som görs den 31 januari 2019 är den 2 mars 2019 (”slutdatum”). Formulär för anspråk på återbetalning som tas emot efter slutdatum behandlas inte.

8. När formuläret för anspråk på återbetalning har tagits emot behandlas det inom 14 dagar och du meddelas via e-post om huruvida det har godkänts.

9. Om formuläret för anspråk på återbetalning godkänns får du ett e-postmeddelande med en fraktetikett och instruktioner om hur du returnerar produkten. Du har sedan 10 dagar på dig att skicka produkten per post till angiven adress.

10. Du måste returnera produkten hel, fungerande, i produktkartongen och med alla tillbehör för att ha rätt att utnyttja den här kampanjen.

11. Kunden får en bekräftelse inom 10 dagar om huruvida den returnerade produkten har godkänts och huruvida anspråket på återbetalning har godkänts till fullo.

12. Återbetalningen sker via banköverföring inom 14 dagar efter att anspråket har godkänts till fullo.

Allmänt

13. Deltagarna kan göra anspråk på högst två återbetalningar per hushåll (samma namn eller adress). Återbetalningen sker till det bankkonto vars uppgifter deltagaren har angett på formuläret för anspråk om återbetalning. Inget alternativt betalningsmedel är möjligt.

14. Genom att delta kan du returnera produkten och göra anspråk på en återbetalning baserad på inköpsbeloppet förutsatt att du fyller i ansökan korrekt. Om du inte gör anspråk på återbetalning före slutdatum förlorar du rätten att göra anspråk på återbetalning.

15. Bose förbehåller sig rätten att begära originalkvitto för kontroll ifall det uppstår tvivel om anspråkets äkthet. Originalkvittot måste då tillhandahållas inom 7 dagar från begäran.

16. Bose respekterar deltagarnas rätt till sekretess och försäkrar att alla personuppgifter behandlas i enlighet med företagets integritetspolicy: http://www.bose.se/sv_se/support/policies.html

17. Bose samlar in och behandlar deltagarens personuppgifter, i synnerhet förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, e-post-ID, namn på bankkontoinnehavare, IBAN-nummer, BIC/SWIFT-nummer, köpt produkt, pris för inköpt produkt, valuta, inköpsdatum och återförsäljarens identitet. Personuppgifter som deltagaren lämnar för att återfå inköpsbeloppet kan behandlas av Bose inom EU enbart i syfte att (i) behandla och fullgöra erbjudandet, (ii) göra kvalitetskontrollanalys, (iii) utföra marknadsundersökningar och (iv) förbättra Boses produkter eller tjänster. Bose kan överlämna de personuppgifter som tillhandahållits till en professionell tredje part utsedd av Bose om detta är nödvändigt för kampanjens fullgörande. Bose och dess ombud ansvarar för att lagra, behandla och överföra personuppgifterna, och om nödvändigt skaffa deltagarens samtycke till det, under en period som inte överskrider kampanjens längd.

18. Deltagare har rätt att få information om sina uppgifter och att begära korrigering eller borttagning av personuppgifter som Bose innehar. En sådan begäran ska göras till Bose på följande adress: sales_support_se@bose.com

19. Bose ansvarar inte för förlorade, försenade, skadade eller felskickade ansökningar, och Bose ansvarar inte för försenad eller felaktig utbetalning av inköpsbeloppet.

20. Företagskunder: Deltagarna ska söka arbetsgivarens tillstånd innan de deltar i kampanjen. Deltagaren ansvarar själv för eventuell skatt som följer på deltagandet.

21. Återbetalningen kan inte överlåtas och inget annat alternativ är tillgängligt. Kampanjen kan inte kombineras med andra kampanjerbjudanden från Bose mellan kampanjens start- och slutdatum.

22. Om du vill ha mer information om kampanjen eller Boses produkter eller tjänster, eller om du har synpunkter på kampanjen kan du skicka ett e-postmeddelande till sales_support_se@bose.com.

23. Om en bestämmelse eller del av en bestämmelse för kampanjen eller i dessa villkor av behörig domstol eller behörig myndighet befinns vara olaglig, ogiltig eller overkställbar ska inte den bestämmelsen eller delen av en bestämmelse anses utgöra en del av kampanjen. Legaliteten, giltigheten och verkställbarheten för resten av bestämmelserna för kampanjen ska inte påverkas, såvida inte så krävs enligt gällande lag.

24. Inget i denna kampanj eller i dessa villkor ska kunna utesluta eller begränsa Boses ansvar vid dödsfall eller personskada som uppstår till följd av försummelse, eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

25. Vid omständigheter som ligger utanför kampanjarrangörens rimliga kontroll eller vid bedrägeri, missbruk eller fel (mänskliga faktorn eller datorfel) som påverkar eller skulle kunna påverka kampanjens korrekta genomförande eller tilldelandet av priser – och enbart om omständigheterna gör det oundvikligt – förbehåller sig kampanjarrangören rätten att när som helst avbryta eller ändra kampanjen eller dessa villkor, men ska alltid sträva efter att minimera konsekvenserna för deltagarna i syfte att undvika onödig besvikelse.

26. Om inte en rättighet, en befogenhet eller ett rättsmedel enligt kampanjen, i dessa villkor eller enligt lag utnyttjas eller utnyttjas med dröjsmål, utgör inte det ett avstående av den rättigheten, den befogenheten eller det rättsmedlet. Om Bose avstår från att beivra en överträdelse av en bestämmelse i detta avtal ska inte det utgöra ett avstående från att beivra efterföljande överträdelser av den bestämmelsen eller av någon annan bestämmelse.

27. Kampanjen omfattas av lokal lagstiftning.

Bose
Sleepbuds

Små öronsnäckor som hjälper dig sova bättre. Hela natten. Varje natt.

3 390 kr
Bose Sleepbuds

Bose Sleepbuds

Små öronsnäckor som hjälper dig sova bättre. Hela natten. Varje natt.

3 390 kr