Garantivillkor

Om du köper en produkt av oss så omfattas den alltid utav minst 2 års garanti om inget annat anges. Här kan du läsa vad som täcks av garantin.


Upp till fem års garanti

På de flesta utav våra produkter har vi 2 års garanti på om inget annat anges. Högtalare (passiva) omfattas i vissa fall av 5 års garanti. För projektorlampor, batterier och andra förbrukningsvaror kan garantin vara kortare än ett år. Garantitiden specificeras alltid på din garantisedel/kvitto.

På alla produkter gäller att du har 3 års reklamationsrätt i enlighet med konsumentköpslagen. Efter den normala garantitidens slut har du således ytterligare ett års reklamationsrätt (totalt 3 år).


Begagnade produkter

Om du handlar en begagnad produkt av oss så lämnar vi 6 månaders garanti.
 


Om produkten gått sönder

Om din produkt går sönder under garantitiden tar du kontakt med oss via telefon, e-post alternativt kommer in i butiken. Skicka inte in något utan att ha varit i kontakt med oss innan. Om det är fel på produkt vid uppackning har du oftast rätt till en ny vara eller kostnadsfri service utav den. När du skall nyttja din garanti är det viktigt att du tar/skickar med kvitto/garantisedel.

Vid reklamation av defekt produkt kontakta oss på:

Kundtjänst: 031- 10 03 20
e-post: info@tele-ha.se
 


Vad täcker garantin?

En ny produkts garanti täcks endast utav ursprungliga fel, dvs ett fel som funnits från början. Felet måste bekräftas utav auktoriserad serviceverkstad varpå du som kund får kostnadsfri service utav din produkt alternativt en ersättningsprodukt.

En begagnad produkt som gått sönder under garantitiden åtgärdas utan kostnad för kund.

Garantin täcks inte om skadan orsaktats av handhavandefel eller felinställd produkt. Garantin gäller inte heller om du som kund på något sätt ändrat, modifierat eller uppgraderat produkt. Vid dessa fall kommer serviceverkstad debitera dig servicekostnaden. Detta gäller nya såväl som begagnade produkter.

Observera att garantivillkor inte är det samma för företag som privatperson utan omfattas endast utav tillverkarens garanti som kan variera i tid. Företag har heller ingen 3-årig reklamationsrätt.


För ytterligare information, läs även om Garanti under våra Allmänna köpvillkor.