Niles


Multi-room audio control for the next-gen home installation.

niles.jpg

niles1.jpg

Niles - Transforms Audio

Niles är ett företag som fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa produkter som integrerar och distribuerar hemunderhållning för bostäder och fastigheter. Under hela sin historia har Niles spelat en viktig roll i utvecklingen av multi-room audio / video och hemmabio, från en hobbymarknad till en blomstrande, mycket professionell industri. Niles har vuxit genom att kontinuerligt förädla befintliga produkter, uppfinna nya, och alltid leverera ett enastående värde.