Yamaha


For all music lovers.

yamaha2.jpg

yamaha.jpg

Om Yamaha

Yamaha Corporation skapades 1 oktober 1987, när dess föregångare Nippon Gakki Company Limited officiellt bytte namn. Varumärket ”Yamaha” har sitt ursprung i grundarens namn.

Torakusu Yamaha, son till astronomen Kounosuke Yamaha, hade en barndom som till stor del innebar lek med pappans verktyg och instrument medan han arbetade. Torakusu fascinerades allt mer av maskiner, och som erkänt skicklig med sina händer, reste han senare till Nagasaki för att studera urmakeri. Under vistelsen där kom han i kontakt med medicinsk utrustning och 1884 började han besöka sjukhus i Hamamatsu för att utföra reparationer.

1887 reparerade Torakusu med stor framgång en tramporgel på en japansk grundskola, och 1889 grundade han Yamaha Organ Works som ett kommanditbolag. Han grundade sedermera Nippon Gakki Company Limited 12 oktober 1897 och blev företagets första ledare.

Under första halvan av 1900-talet etablerade sig Nippon Gakki som en av Japans ledande orgel- och pianotillverkare. Under senare delen av 1900-talet har företaget bl.a. skapat flera legendariska Synthesizers.

1954 produceras Yamahas första HiFi-spelare. 1973 lanserades CA-1000, en integrerad förstärkare, som sedan har följts av en lång rad framgångsrika HiFi-produkter. Yamaha är en av de ledande tillverkarna inom HiFi, och märket har alltid ansetts hålla en genomgående väldigt hög kvalitet, något som vi på Tele-Hå bara kan hålla med om.