Philips


Sense and Simplicity

philips.jpg

philips3.jpg

Philips

Nederländska Philips är en av världens största elektroniktillverkare, och grundades 1891 av Gerard Philips i Eindhoven, Nederländerna. I början tillverkade man glödlampor. Tillverkningen av radiorör som började år 1918 innebar att Philips började expandera över hela världen, och antalet anställda var redan vid denna tid hela 4000. Under 1920-talet började Philips tillverka radioapparater och i slutet av detta årtionde presenterades den första rakapparaten, Philishave. Ungefär vid samma tid presenterade man även företagets första TV-apparater. 1963 lanserade Philips den framgångsrika kompaktkassetten, och 1973 tog Philips fram världens första VCR (Video Cassette Recorder) för hemmabruk.